Organizacja placu budowy – najważniejsze informacje

organizacja placu budowy

Prace budowlane muszą przebiegać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i być jak najmniej uciążliwe dla ludzi przebywających w otoczeniu inwestycji. Nie mogą stanowić zagrożenia dla człowieka ani środowiska. Aby tak na pewno się stało, organizację placu budowy regulują przepisy prawa i wymagają od inwestora przestrzegania kilku podstawowych zasad.

Spis treści:

  • Organizacja placu budowy – jakie przepisy to regulują?
  • Organizacja placu budowy – projekt musi uwzględniać te rzeczy!
  • Inwestor czy kierownik budowy – kto ponosi większą odpowiedzialność?

Zagospodarowanie placu budowy a przepisy

Osoba decydująca się na rozpoczęcie inwestycji budowlanej nie może samodzielnie decydować o tym, jak będzie wyglądał plac budowy. Zakres tego, co powinno się znaleźć w takim miejscu określają przepisy polskiego prawa. Dokładnie – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. Do umieszczonych w nich zapisów musi zastosować się każdy inwestor, a więc docelowo zatrudniony przez niego kierownik budowy.

organizacja placu budowy

Przygotowanie i organizacja placu budowy – rzeczy, których nie można pominąć

Działania, których celem jest organizacja placu budowy mieszczą się w zakresie prac przygotowawczych. Zostają zawarte w schemacie (w przypadku niewielkich inwestycji) lub planie BIOZ (w przypadku dużych inwestycji). Składa się na nie przede wszystkim wytyczenie i ogrodzenie miejsca do realizowanych w przyszłości prac. Po to, by osoby nieupoważnione nie miały do niego dostępu, ale w taki sposób, by przejścia dla pieszych nadal były obecne oraz by zapewnić swobodny dojazd pojazdom i maszynom budowlanym. Miejsca parkingowe i drogi na placu budowy – to kolejny element, o który musi zadbać inwestor. Organizacja ruchu pozwala bowiem na efektywną pracę.

Z kolei o utrzymanie porządku dba zapis o wydzieleniu miejsc składowania materiałów budowlanych i obowiązek zorganizowania kontenera na odpady wraz z sukcesywnym pozbywaniem się śmieci; oczywiście zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Organizacja zaplecza budowy uwzględnia również zapewnienie pomieszczeń socjalnych i sanitarnych. Mowa o toaletach i umywalkach, a także tymczasowym biurze i szatni. Konieczne jest także utylizowanie ścieków, doprowadzenie podstawowych mediów: prądu i wody oraz zagwarantowanie łączności telefonicznej. Ostatni z kluczowych aspektów – bezpieczeństwo – współtworzy się poprzez trzy działania: zabezpieczenie placu budowy na wypadek aktów wandalizmu i kradzieży; wydzielenie bezpiecznych stref montażu, eksploatacji i obsługi maszyn budowlanych i innych urządzeń; oświetlenie. Na tym jednak organizacja placu budowy się nie kończy. Nie można bowiem zapomnieć o obowiązku przywrócenia terenowi w bliskim otoczeniu inwestycji jego stanu sprzed rozpoczęcia prac. Polega to na rekultywacji terenu, usunięciu dróg tymczasowych i przywróceniu obowiązującego wcześniej ruchu.

Inwestor czy kierownik budowy – kto ponosi odpowiedzialność za nieprawidłową realizację projektu organizacji placu budowy?

Za wszystko, co dzieje się na placu budowy, odpowiada kierownik. Ktoś dozna urazu lub budynek się zawali i okaże się, że środki ostrożności nie zostały zachowane? To właśnie kierownik budowy zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Specjalista musi mieć zatem pewność, że prace przebiegają zgodnie z przepisami. Jeśli dojdzie do nieszczęścia, grozi mu bowiem kara więzienia lub konieczność wypłacenia odszkodowania na rzecz ofiary, a nawet jej rodziny.

Opublikowano w Inne

2 thoughts on “Organizacja placu budowy – najważniejsze informacje

Dodaj komentarz